Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på den stiftende generalforsamling d. 3. november 2015.

Formand:

Torben Rasmussen

tlf. 40167809

mail: torbengregers@hotmail.com

Næstformand:

Allan Nielsen

tlf. 6616 4923

mail: allanbbn@post.tele.dk

 
Kasserer:

Henny E. Møller

tlf. 6616 9434

mail: henny.evy@gmail.com

  Sekretær:

Jette Kristensen

tlf. 3020 4130

mail: jettekristiansdaL@gmail.com

 
Best. medlem

Pia Estad

mail: pia@estad.dk

tlf. 4016 7971

  Supleant  
Webmaster                      (ikke medlem af bestyrelsen)

Otto Olsson

tlf. 2485 3168

mail:  ooo@oncable.dk

Revisor