Indmeldelse i foreningen.

Det årlige kontingent er 100 kr. pr. husstand. Du støtter foreningens gøremål, og når der udsendes materiale om foreningens arbejde, vil du blive informeret. Ligeledes kan du deltage i alle møderne som foregår i Ældrecentret. Derudover kan vi mødes på bla.a. generalforsamlingen, eller til aktiviteter der afholdes i løbet af året.

Send en mail til foreningen med oplysninger om:

Navn:

Adresse:

E-mail:

og evt. en besked

Klik her Foreningens Mail