Om Foreningen

 
 
På initiativ af Lokalforum Bolbro blev nuværende og tidligere beboere i Bolbro i foråret 2014 inviteret til et møde, hvor forfatteren til Bolbro-bogen, Anders W. Berthelsen, fortalte om sit arbejde med at indsamle materiale til bogen. Samtidig var der foreslået forskellige emner, hvor deltagerne kunne bidrage med historier, billeder og andet materiale. Fremmødet var langt over forventning, og der var enighed om at oprette et lokalhistorisk arkiv i Bolbro Brugerhus (den gamle Bolbro Skole).

Efter et besøg på Sanderum Lokalhistorisk Arkiv og møde med repræsentanter fra Historiens Hus  blev det besluttet at oprette en Lokalhistorisk Arbejdsgruppe for Bolbro direkte under Historiens Hus.

Der er stillet lokaler til rådighed på Bolbro Skole i Ældrecentret, og Historiens Hus er til rådighed med uddannelse og vejledning omkring registrering og arkivering af indsamlede billeder og andet materiale.

 

 

 

 

 

 

Derfor har vi nu dannet Lokalhistorisk Forening Bolbro, som arbejder med indsamling, registrering og formidling af Bolbro Sogn´s historie fra landsby til forstad, Bolbro Skole, Bolbro Børnehjem og øvrige institutioner, Træbyen samt idræt og fritid.

 

  Er du interesseret i at blive medlem af foreningen, har du billeder eller andet materiale, har dy lyst til at bidrage med viden og historier om Bolbro Sogn - og eller kender du en ældre borger, som har nogle gode historier, men som måske ikke er så mobil så send en mail til Lokalhistorisk Forening Bolbro her.

Eller kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne.

Se adresser og mail her.