Vedtægter for

Lokalhistorisk Forening Bolbro.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. november 2015.